<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-16"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 12.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"><title>New Page 1</title> <script type="text/javascript"> function verwerking() { var code="";var locatie=""; var code=(document.paswoordformulier.paswoord.value); var locatie=code+".htm"; location.href=locatie; } </script> <meta content="jvktheme 0011, default" name="Microsoft Theme"> <meta content="tlr, default" name="Microsoft Border"> <style type="text/css"> .auto-style2 { font-size: medium; } .auto-style3 { font-size: medium; font-weight: bold; } .auto-style4 { text-align: left; } </style></head><body alink="#808080" background="_themes/jvktheme/bkground.jpg" bgcolor="#ffffff" link="#0000ff" text="#000066" vlink="#0000ff"><!--msnavigation--><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td><!--mstheme--><font face="Times New Roman"><!--mstheme--></font><table border="0" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr> <td width="12%"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"><img src="images/LogoRood3.gif" border="0" height="130" width="120"><!--mstheme--></font></td> <td width="72%"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"> <p align="left"> <img src="images/TitelComBru2.gif" border="0" height="122" width="625"></p> <!--mstheme--></font></td> <td width="14%"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"><img src="images/Bachus01.gif" border="0" height="131" width="139"><!--mstheme--></font></td> <td width="4%"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"><!--mstheme--></font><br> </td> </tr> </tbody></table><!--mstheme--><font face="Times New Roman"><!--mstheme--></font></td></tr><!--msnavigation--></tbody></table><!--msnavigation--><table dir="ltr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td valign="top" width="1%"><!--mstheme--><font face="Times New Roman">&nbsp; </font><p> <font face="Times New Roman"><script language="JavaScript"><!-- MSFPhover = (((navigator.appName == "Netscape") && (parseInt(navigator.appVersion) >= 3 )) || ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") && (parseInt(navigator.appVersion) >= 4 ))); function MSFPpreload(img) { var a=new Image(); a.src=img; return a; } // --></script><script language="JavaScript"><!-- if(MSFPhover) { MSFPnav1n=MSFPpreload("_derived/home_cmp_jvktheme010_vbtn_p.gif"); MSFPnav1h=MSFPpreload("_derived/home_cmp_jvktheme010_vbtn_a.gif"); } // --></script><a href="index.htm" language="JavaScript" onmouseout="if(MSFPhover) document['MSFPnav1'].src=MSFPnav1n.src" onmouseover="if(MSFPhover) document['MSFPnav1'].src=MSFPnav1h.src"><img alt="Home" name="MSFPnav1" src="_derived/home_cmp_jvktheme010_vbtn_p.gif" border="0" height="75" width="100"></a><br><script language="JavaScript"><!-- if(MSFPhover) { MSFPnav2n=MSFPpreload("_derived/Programma.htm_cmp_jvktheme010_vbtn.gif"); MSFPnav2h=MSFPpreload("_derived/Programma.htm_cmp_jvktheme010_vbtn_a.gif"); } // --></script><a href="Programma.htm" language="JavaScript" onmouseout="if(MSFPhover) document['MSFPnav2'].src=MSFPnav2n.src" onmouseover="if(MSFPhover) document['MSFPnav2'].src=MSFPnav2h.src"><img alt="Programma" name="MSFPnav2" src="_derived/Programma.htm_cmp_jvktheme010_vbtn.gif" border="0" height="75" width="100"></a><br><script language="JavaScript"><!-- if(MSFPhover) { MSFPnav3n=MSFPpreload("_derived/Verslagen.htm_cmp_jvktheme010_vbtn.gif"); MSFPnav3h=MSFPpreload("_derived/Verslagen.htm_cmp_jvktheme010_vbtn_a.gif"); } // --></script><a href="#Voorleden" language="JavaScript" onmouseout="if(MSFPhover) document['MSFPnav3'].src=MSFPnav3n.src" onmouseover="if(MSFPhover) document['MSFPnav3'].src=MSFPnav3h.src"><img style="border: 0px solid ; width: 100px; height: 75px;" src="_derived/Verslagen.htm_cmp_jvktheme010_vbtn.gif" name="MSFPnav3" alt="Voorleden"></a><br><script language="JavaScript"><!-- if(MSFPhover) { MSFPnav4n=MSFPpreload("_derived/Weetjes.htm_cmp_jvktheme010_vbtn.gif"); MSFPnav4h=MSFPpreload("_derived/Weetjes.htm_cmp_jvktheme010_vbtn_a.gif"); } // --></script><a href="Weetjes.htm" language="JavaScript" onmouseout="if(MSFPhover) document['MSFPnav4'].src=MSFPnav4n.src" onmouseover="if(MSFPhover) document['MSFPnav4'].src=MSFPnav4h.src"><img alt="Weetjes" name="MSFPnav4" src="_derived/Weetjes.htm_cmp_jvktheme010_vbtn.gif" border="0" height="75" width="100"></a><br><script language="JavaScript"><!-- if(MSFPhover) { MSFPnav5n=MSFPpreload("_derived/Bestuur.htm_cmp_jvktheme010_vbtn.gif"); MSFPnav5h=MSFPpreload("_derived/Bestuur.htm_cmp_jvktheme010_vbtn_a.gif"); } // --></script><a href="Bestuur.htm" language="JavaScript" onmouseout="if(MSFPhover) document['MSFPnav5'].src=MSFPnav5n.src" onmouseover="if(MSFPhover) document['MSFPnav5'].src=MSFPnav5h.src"><img alt="Bestuur" name="MSFPnav5" src="_derived/Bestuur.htm_cmp_jvktheme010_vbtn.gif" border="0" height="75" width="100"></a><br><script language="JavaScript"><!-- if(MSFPhover) { MSFPnav6n=MSFPpreload("_derived/Links.htm_cmp_jvktheme010_vbtn.gif"); MSFPnav6h=MSFPpreload("_derived/Links.htm_cmp_jvktheme010_vbtn_a.gif"); } // --></script><a href="Links.htm" language="JavaScript" onmouseout="if(MSFPhover) document['MSFPnav6'].src=MSFPnav6n.src" onmouseover="if(MSFPhover) document['MSFPnav6'].src=MSFPnav6h.src"><img alt="Links" name="MSFPnav6" src="_derived/Links.htm_cmp_jvktheme010_vbtn.gif" border="0" height="75" width="100"></a></font></p> <p> <font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p> <!--mstheme--></td><td valign="top" width="24"><br> </td><!--msnavigation--><td valign="top"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"> </font><p><font face="Times New Roman"><font size="6"><strong> <!--webbot bot="Navigation" s-type="banner" s-rendering="graphics" S-Orientation B-Include-Home B-Include-Up U-Page S-Target startspan --><img alt="Welkom" src="_derived/index.htm_cmp_jvktheme010_bnr.gif" border="0" height="60" width="600"><!--webbot bot="Navigation" endspan i-checksum="19238" --></strong></font> <!--mstheme--></font><table style="width: 599px; height: 105px;" border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="center" valign="top" width="200"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"> </font><p align="right"> <font face="Times New Roman"> <a href="#Voorleden"><img style="border: 0px solid ; width: 140px; height: 44px;" alt="Voorleden" ismap="ismap" src="_derived/index.htm_txt_sumhbuda_3.gif" usemap="#FPMap18"></a><map name="FPMap18"><area href="#Voorleden" shape="rect" coords="0, 7, 140, 33"><area href="#Lid%20worden" shape="default"><area href="#Lid%20worden" coords="0, 0, 10000, 10000" shape="rect"></map></font><font face="Times New Roman"> <!--mstheme--></font><font face="Times New Roman"><map name="FPMap18">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</map>&nbsp;</font></p> <font face="Times New Roman"> </font></td> <td align="center" valign="top" width="200"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"><map name="FPMap19"><area href="#Nieuws" shape="rect" coords="0, 7, 140, 33"><area href="#Lid%20worden" shape="default"><area href="#Lid%20worden" coords="0, 0, 10000, 10000" shape="rect"></map>&nbsp;<img ismap="ismap" src="_derived/index.htm_txt_sumhbuda_4.gif" usemap="#FPMap19" border="0" height="40" width="140"><!--webbot bot="ImageMap" endspan i-checksum="19859" --></font></td> <td align="center" valign="top" width="200"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"><map name="FPMap5"><area href="#Lidworden" shape="rect" coords="11, 7, 129, 33"><area href="#Lid%20worden" shape="default"><area href="#Lid%20worden" coords="0, 0, 10000, 10000" shape="rect"></map>&nbsp;<a href="#Lidworden"><img style="border: 0px solid ; width: 140px; height: 40px;" alt="Lid worden" ismap="ismap" src="_derived/index.htm_txt_sumhbuda.gif" usemap="#FPMap5"></a><!--webbot bot="ImageMap" endspan i-checksum="38922" --></font></td> <td align="center" valign="top" width="200"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"> <p align="center"><map name="FPMap6"><area href="#Contact" shape="rect" coords="39, 7, 101, 33"><area href="#Contact" shape="default"><area href="#Contact" coords="0, 0, 10000, 10000" shape="rect"></map>&nbsp;<a href="#Contact"><img style="border: 0px solid ; width: 140px; height: 40px;" alt="Contact" ismap="ismap" src="_derived/index.htm_txt_sumhbuda_2.gif" usemap="#FPMap6"></a></p> <!--mstheme--></font></td> <td width="2"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"><!--mstheme--></font><br> </td> </tr> </tbody></table></p><p><font face="Times New Roman"></font><table border="0" cellspacing="1" width="600"> <tbody><tr> <td width="10"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"><!--mstheme--></font><br> </td> <td width="576"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"></font><p><font face="Times New Roman"><i><font color="#990033" face="Times New Roman" size="5"><b>Even voorstellen</b></font></i><font size="4"><br> </font> <b><font color="#990033" face="Times New Roman" size="4"><br> Vlaamse wijngilde</font></b><font size="4"><br> De huidige Vlaamse Wijngilde ontstond in 1971 uit de hereniging van de in 1968 opgerichte 'West-Vlaamse Wijnproeversgilde en de even later afgesplitste vereniging  De Wijngilde . Deze samensmelting zorgde ook voor een niet-aflatende bloei van de vereniging. Dankzij de belangeloze inzet van de bestuursorganen in de plaatselijke commanderijen kon de Vlaamse Wijngilde uitgroeien tot een organisatie die ook op Europees niveau een zekere faam heeft verworven.</font><span style="" lang="NL-BE"><o:p> </o:p> </span> </font></p><p><font face="Times New Roman"><b><font color="#990033" face="Times New Roman" size="4">Commanderij Brussel</font></b><span style="" lang="NL-BE"><br> </span><font size="4">Commanderij Brussel is n van de 41 commanderijen aangesloten bij de Vlaamse Wijngilde. De eerste proeverij van onze commanderij vond plaats in Mei 1971. De werking van onze commanderij bestrijkt zowel Nederlandstalig Brussel als de Vlaamse rand rond Brussel.&nbsp; De belangstelling voor wijn in al zijn aspecten staat centraal bij de Vlaamse Wijngilde.<o:p> &nbsp;</o:p> </font></font></p> <font face="Times New Roman"> </font><p><font face="Times New Roman"><font size="4">De voornaamste activiteit van onze commanderij is het organiseren van proefavonden om zo de wijnkennis van haar leden, zowel in theorie als in de praktijk, aan te scherpen. Onze commanderij houdt zeven proefavonden per gildejaar, naast een banket en de deelname aan een aantal activiteiten van de Vlaamse Wijngilde op nationaal vlak.</font><span style="" lang="NL-BE"><o:p> </o:p> </span></font></p> <font face="Times New Roman"> </font><p><font face="Times New Roman"><b><font color="#990033" face="Times New Roman" size="4">Iedereen welkom</font></b><span style="" lang="NL-BE"><br> </span><font size="4">De Vlaamse Wijngilde is zowel politiek als levensbeschouwelijk volkomen neutraal. Alle proeverijen en andere activiteiten verlopen zonder commercile inmenging. De vereniging wil een discussieforum zijn over wijn, met respect voor ieders mening. Al sinds lang wordt er behalve aan Franse wijnen ook veel aandacht besteed aan de wijnproductie elders in Europa en de rest van de wereld. Bij de Vlaamse Wijngilde komen mensen van alle leeftijden en alle slag aan &nbsp;hun trekken, zowel complete leken in de wijn als kenners. Iedereen die Nederlandstalig is of de taal voldoende beheerst (en ze misschien op een ongedwongen manier nog wil bijschaven) kan lid worden van de Vlaamse Wijngilde. De leden krijgen allerlei proeftechnieken bijgebracht en leren hoe ze de karakteristieken van een wijn moeten omschrijven. Daarnaast wordt ook een ruim inzicht geboden in de algemene wijncultuur.</font><span style="" lang="NL-BE"><o:p> </o:p> </span></font></p> <font face="Times New Roman"> </font><p><font face="Times New Roman"><b><font color="#990033" face="Times New Roman" size="4">Programma</font></b><span style="" lang="NL-BE"><br> </span><font size="4">Op de <a href="Programma.htm"><i>programma</i></a> pagina van deze webstek vindt u ons programma van het lopende en van de laatste voorgaande gildejaren. De proefavonden worden steeds gehouden op vrijdagavond vanaf 20.30 u. in het Gosset Hotel, Gossetlaan te Groot-Bijgaarden. </font><span style="" lang="NL-BE"><o:p> &nbsp;</o:p> </span><!--mstheme--></font></p></td> </tr> </tbody></table><!--mstheme--><font face="Times New Roman"> </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;<!--mstheme--></font><table border="0" cellspacing="1" height="57" width="600"> <tbody><tr> <td height="53" width="11"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"><!--mstheme--></font><br> </td> <td height="53" width="575"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"></font><p><font face="Times New Roman"><i><font color="#990033" face="Times New Roman" size="5"><b><a name="Lidworden">Interesse om lid te worden ?</a></b></font></i><font size="4"><br> </font> <span class="auto-style2">Het lidmaatschap kost 150&nbsp;per jaar en per persoon. Hierin is de deelname aan zeven degustatie-avonden begrepen alsook een abonnement op het prestigieuse wijnmagazine Ken Wijn. </span> </font></p><p class="MsoNormal"> <font face="Times New Roman"> <span class="auto-style2" style="">Voor genodigden betaalt men 30 per persoon. </span><span class="auto-style2" style="" lang="NL">Dit bedrag wordt in vermindering gebracht op het lidgeld indien de genodigde nadien lid wordt. <o:p></o:p></span></font></p> <font face="Times New Roman"> </font><p class="auto-style2"><font face="Times New Roman">Jonge leden onder de 25 jaar genieten gedurende 2 jaren een verminderde lidmaatschapsbijdrage van 100. Op deze manier kunnen genteresseerde jonge mensen met budgetbeperkingen toch waardevolle praktijkkennis opdoen van het degusteren van wijn . <o:p></o:p></font></p> <font face="Times New Roman"> </font><p><span class="auto-style2"><font face="Times New Roman">Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met voorzitter Erik De Schepper: tel. 0475 44 15 48, of via e-mail</font></span><font face="Times New Roman"><font size="4"> op <a href="mailto:eds@ecobe.be">eds@ecobe.be</a> &nbsp;<o:p> </o:p> </font></font></p> <font face="Times New Roman"> </font><p><font face="Times New Roman"><font size="4">Bij afwezigheid kun je ook contact opnemen met secretaris Jaco Vankelecom, tel: 02-466 47 65 of 0476 35 01 06, of via e-mail op <a href="mailto:j.vankelecom@skynet.be">j.vankelecom@skynet.be</a> </font><span style="" lang="NL-BE"><o:p> &nbsp;</o:p></span><!--mstheme--></font></p></td> </tr> </tbody></table><!--mstheme--><font face="Times New Roman"> </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;<!--mstheme--></font><table border="0" cellspacing="1" width="600"> <tbody><tr> <td width="11"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"><!--mstheme--></font><br> </td> <td width="575"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"></font><p><font face="Times New Roman"><i><font color="#990033" face="Times New Roman" size="5"><b><a name="Contact">Contact</a></b></font></i><font size="4"><br> Commentaar of suggesties allerhande, wij lezen het graag en danken u bij voorbaat. Laat het ons weten door te klikken op...</font></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:j.vankelecom@skynet.be">mijn commentaar</a></font> <!--mstheme--></font></p></td> </tr> </tbody></table><!--mstheme--><font face="Times New Roman"> </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;<!--mstheme--></font><table border="0" cellspacing="1" width="600"> <tbody><tr> <td width="11"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"><!--mstheme--></font><br> </td> <td width="575"><!--mstheme--><p><font face="Times New Roman"><i><font color="#990033" face="Times New Roman" size="5"><b><a name="Nieuws">Nieuws</a></b></font></i><font size="4"><br> </font><font size="3"> Hieronder vind je mededelingen en informatie met tijdelijk karakter i.v.m. activiteiten van de Vlaamse Wijngilde, van onze Commanderij of van enig andere manifestatie te lande. Uiteraard mag je hierop <a href="mailto:j.vankelecom@skynet.be">reageren</a></font><!--mstheme--></font></p></td> </tr> </tbody></table></p> <p style="margin-left: 40px;">G<big>raag verwijzen wij hier naar het programma van het proefjaar 2018-2019.<br> U vindt dit onder het tonnetje "Programma" boven -links</big><br> </p> <p><font face="Times New Roman">&nbsp;<!--mstheme--></font><table border="0" cellspacing="1" width="600"> <tbody><tr> <td width="11"><!--mstheme--><br> </td> <td width="575"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"></font><p><font face="Times New Roman"><i><font color="#990033" face="Times New Roman" size="5"><b><a name="Voorleden">Verslagen voor leden</a></b></font></i><font size="4"><br></font></font></p> <div style="text-align: center;"><font face="Times New Roman"><font size="4">Verslagen en presentaties van proeverijen en andere commanderij-gebonden informatie zijn enkel toegankelijk mits ingave van een correct <span style="font-weight: bold;">paswoord</span> en <br> <span style="font-weight: bold;">klik op OK </span></font></font></div> <p><font face="Times New Roman"><font size="4"><form name="paswoordformulier"> Paswoord: <input name="paswoord" type="password"> <input name="verwerken" value="OK" onclick="verwerking();" type="button"> </form> </font></font></p> <p><font face="Times New Roman">&nbsp;<!--mstheme--></font></p></td> </tr> </tbody></table><!--mstheme--><font face="Times New Roman"> </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><br><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;<!--mstheme--></font><!--msnavigation--></p></td><td valign="top" width="24"><br> </td><td valign="top" width="1%"><!--mstheme--><font face="Times New Roman"> <p><br> <br> <img src="images/BruStadhuis.jpg" border="0" height="328" width="212"></p> <p><img src="images/StMichel.gif" align="right" border="0" height="278" width="165"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="images/mannekenpis.jpg" border="0" height="319" width="217"></p> <!--mstheme--></font></td></tr><!--msnavigation--></tbody></table></body></html>